Het is begonnen in 1988 toen ik als jonge vrouw sprak bij de uitvaart van mijn grootmoeder. De uitvaartverzorger was dit niet gewend en drong erop aan mijn toespraak op papier te zetten, zodat hij deze indien nodig voor kon lezen. Ik wilde dit echter zelf voor mijn oma doen en hield met liefde een toespraak die indruk maakte.  Ook bij diverse andere naaste familieleden heb ik met veel voldoening gesproken.

Ik besloot het spreken in het openbaar professioneel toe te passen en begon met het voltrekken van huwelijken. Sinds 1993 ben ik Beëdigd Trouwambtenaar of wel Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en heb ik honderden bruidsparen in de echt verbonden. Niet alleen in het Nederlands, maar ook in het Gronings, Duits en Engels.

Daarnaast werkte ik tot 2017 parttime als coördinator van (internationale) evenementen bij de Hanzehogeschool Groningen.

In 2014 richtte ik mijn eigen onderneming “Memorables” op en gaf bij vele uitvaartbedrijven aan dat ik beschikbaar was als funerair spreker.

Het werk als funerair spreker beviel goed. Dit, in combinatie met een aantal indringende persoonlijke verlieservaringen van naaste dierbaren, motiveerde om te kiezen voor het vak van uitvaartbegeleider.

In 2016 behaalde ik het diploma voor uitvaartverzorger bij het opleidingsinstituut voor de uitvaartbranche Docendo en startte ik als freelance uitvaartbegeleider.

Ik zie en voel hoe waardevol werkelijk goede uitvaartbegeleiding is en wil dit graag bieden.

Elke gebeurtenis vraagt weer om een andere sfeer en bijbehorende uitvaart, toespraak of huwelijk. Levenservaring heeft mij veel geleerd. Aanpassing aan verschillende situaties kost mij geen moeite. Ik voel sfeer en situaties intuïtief aan. Ik zal er dan ook alles aan doen een waardevolle bijdrage te leveren aan de sfeer en de wensen op een belangrijk moment in uw leven.  Ik ben een warme, vriendelijke vrouw en dat is ook de manier waarop ik mijn dienstverlening uitvoer.

28951F15 E6DD 4A96 9391 42CE3DED42F9                                                                                                                                                                                                     
Foto: Kristel Dallinga